Stai leggendo: {{ currentArticle.title }}
ПРИТУЛОК У БРЕШI УКРАïНСЬКИХ БIЖЕНЦIВ Area dedicata ai profughi ucraini

(TESTO BILINGUE ITALIANO-UCRAINO)

СПОРТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Wilda Nervi (переклад на Валерія Завeруха)

Rubriche
Benvenuti Ucraini
13 mag 2022, 09:41
Due canoisti in uno dei laghetti del Parco delle Cave - Foto © www.giornaledibrescia.it

Due canoisti in uno dei laghetti del Parco delle Cave - Foto © www.giornaledibrescia.it

Cвіт спорту Бреші відгукнувся оптимальним чином з метою задоволення потреб українських дітей та підлітків у пошуку захисту від військових дій на території України.

Від рeгбі - до байдарки, від тенісу -до баскетболу, від єдиноборства -  до водних видів спорту, від балету -  до хокею: надзвичайно обширний перелік дисциплін спортивного характеру, що діють у межах території. «Жовто-блакитний заклик на листівці ініціативи – пояснив Фабріціо Бенцоні (Fabrizio Benzоnі),  уповноважений мером з питань Спорту – розповсюдженної у ці дні у  молодіжних центрах (oratorio), школах та у інших зацікавлених осередках, що сприяють молодіжним  гуртуванням.

Підрозуміває співпрацю окремих  асоціації та надає до послуг номер телефону для контактів та cкарг. Згідно приблизних підрахунків Муніципалітету (Comune).

на території провінції мало б перебувати  2.500 українців (прибувших протягом кількох останніх тижнів) ; 1200 – дітей, 160 з яких уже зареєстровані у  шкільну систему  міста. «Усвідомлюємо – додав Емануеле Петромер (Emanuele Petromer),  президент ASD cпортивного клубу Liberavventura – прагнення українців повернутись додому, але є очевидним, що їх перебування не буде короткочасним».

Каноа (cаnoa), справжня пристрасть

Відштовхуючись від цього лозунгу та від бажання дати можливість біженцям почуватися «часткою спілки», члени брешанського осередку з веслування на каное, що тренуються у парку delle Cave, розраховуючи на підтримку  українського атлета – професіонала, згідні повторно запропонувати захід, у якому  уже в минулому році прийняли участь 800 дітей.

Регбісти Аds Fiumicello, що базуватимуться на історичному полі по вулиці Коллебеато (Collebeato).  «Наша Федерація – повідомив президент Антоніо Праті (Аntоnio Prati) – звільняє українську молодь від будь-яких зобов‘язань економічного характеру у цілях одержання  членської участі. Зможуть «наблизитись» до овального м‘яча абсолютно безкоштовно».

Теніс

Аналогічна поведінка з боку Тiming Tennis, керована Лаурою Решігг (Laura Reshigg), готова задіяти дітей-біженців кожного дня з 8 до 17.

«У спортзалі Bushido – запевнив Лучіано Рокка (Luciano Rocca) – cтрахування та медичний огляд забезпечуватимемо ми. Протягом тренувань дітей та підлітків з jujitsu чи kick boxing, дорослі матимуть рівноцінну  нагоду залучення до заняття спортом».

----

La proposta del Servizio sport della Loggia mira a connettere i bisogni dei piccoli profughi ucraini con le risposte che le associazioni del territorio possono offrire. E il mondo dello sport bresciano si è mobilitato subito per bambini e ragazzi fuggiti dalla guerra.

Dal rugby al kayak, dal tennis al basket, dalle arti marziali fino alla pallavolo, alla danza e all’hockey: una grande varietà di discipline messa a disposizione per i mesi prossimi da ben ventidue associazioni sportive che operano nel territorio cittadino.

L’invito

«L’appello a tinte gialle e azzurre che campeggia sul volantino dell’iniziativa - ha spiegato Fabrizio Benzoni, delegato del sindaco allo Sport - è in questi giorni distribuito negli oratori, nelle scuole e in tutti i luoghi di aggregazione giovanile. Fa riferimento alle singole associazioni e fornisce un numero telefonico per il contatto e le segnalazioni. Secondo i calcoli approssimativi del Comune dovrebbero essere 2.500 gli ucraini giunti da qualche settimana nel territorio provinciale; 1200 i bambini, 160 dei quali sono già inseriti nel sistema scolastico della città. «Siamo consapevoli - ha aggiunto Emanuele Petromer, presidente dell’Asd sport club Liberavventura - del desiderio che gli ucraini hanno di tornare nel loro Paese, ma è evidente che la loro permanenza non si concluderà a breve».

Canoa, che passione

Partendo da questa considerazione e dalla volontà di far sentire i profughi «parte della comunità», i canoisti bresciani che si allenano nel parco delle Cave, che per altro contano già su un atleta agonista ucraino, sono a disposizione per offrire un’esperienza che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 800 bambini. Uno sport che in Ucraina è molto amato e diffuso. Così fanno i rugbisti dell’Ads Fiumicello che fanno base nello storico campo Menta di via Collebeato. «La nostra federazione - ha anticipato il presidente Antonio Prati - ha tolto per i ragazzi ucraini tutti i vincoli di tesseramento. Potranno avvicinarsi alla palla ovale dai 13 ai 19 anni, senza alcun impegno economico».

Tennis

Lo stesso farà la Timing Tennis, presieduta da Laura Reshigg, pronta ad accogliere i bambini profughi ogni giorno dalle 8 alle 17. «Alla palestra Bushido - ha assicurato Luciano Rocca - assicurazione e visite mediche sono a nostro carico. Mentre i ragazzi si allenano nel jujitsu o kick boxing, gli adulti accompagnatori potranno avere le stesse opportunità di praticare sport».

Articoli in Benvenuti Ucraini

Lista articoli